חיפוש
 • Barak Herscowitz

ביורוקרטיה עודפת לעסקי מזון

עודכן ב: 5 יול 2020

מחקר תקדימי של מיזם שולה המוקשים בהובלת פורום "קהלת" ובשותפות עם עמותת "מסעדנים חזקים יחד" חושף את פגעי הביורוקרטיה בעסקי המזון בישראל ומציע מתווה הפחתת ביורוקרטיה שיסייע ביציאה ממשבר הקורונה


מחקר ראשון מסוגו, מעמיק ורחב היקף אותו ערכנו, מאשש לראשונה את טענותיהם של בעלי העסקים בתחום עסקי המזון ומצביע כי הסיבה לקשיי ענף המסעדנות ויצרני המזון הקטנים, טמונה בקשיים אסדרתיים שממשלת ישראל מטילה על עסקים בתחום המזון.


המחקר בוצע על ידי פורום "קהלת" באמצעות אורי עקביה וברק הרשקוביץ,


מייסדי המיזם "שולה המוקשים" להפחתת הביורוקרטיה בישראל ובשיתוף עמותת "מסעדנים חזקים יחד", עמותת המסעדנים הגדולה בישראל, ובה מעל 4000 חברים.


הבעיה


המחקר חושף אסדרה מיושנת, לא ברורה, לא אחידה ומתערבת בפרטי ־ פרטים של ניהול המסעדה.

בנוסף, המסעדות הקיימות נאלצות לבזבז שעות עבודה רבות – וכמובן גם כסף רב – לצורך עמידה בכללים הנאכפים עליהן והעלויות מתגלגלות לפתחם של הצרכנים. בסקר שנערך כחלק מהמחקר בקרב המסעדנים, מובאים חלק מהקשיים בלשונם ולא ניתן להתעלם מהאבסורד והאירוניה שבאסדרה הקיימת. כך למשל:


· יותר מ־70% מהמסעדנים מספרים כי רשות ממשלתית אחת מציגה דרישות פיקוח הסותרות לחלוטין דרישות של רשות ממשלתית אחרת.


· יותר מ־90% ציינו כי לאחר שהגישו בקשה לחידוש רישיון העסק של מסעדה פעילה, צצו לפתע דרישות חדשות אשר הצריכו שיפוצים ושינויים יקרים בעסק.


· קיימת אסדרה מיושנת ומתערבת בפרטי ־ פרטים של ניהול המסעדה. לדוגמה, קיימת חובה חוקית להציב פח בשירותי נשים, שיצויד במכסה ובמדרס רגל. לעומת זאת, קיים איסור חוקי להציב פח בשירותי גברים.


הפתרון: רגולציה פשוטה וברורה


נכון וראוי שהאסדרה החדשה תתבסס על המקובל במדינות המובילות על־פי מדדים בין־לאומיים, כגון מדד "האסדרה בשוקי המוצרים" (PMR) שמפרסם ארגון ה־OECD ומדד "עשיית עסקים" שמפרסם הבנק העולמי. האסדרה החדשה תעוצב על בסיס העקרונות הבאים: פשטות, ודאות והתמקדות בתוצאה. אנו ממליצים להטמיע כבר במושב הכנסת הקרוב:


 1. האצת פרסום מפרטי רישוי: על אף שהרפורמה שקבעה את החובה לפרסם מפרטים אחידים התקבלה על ידי הכנסת כבר לפני יותר מעשור, וחרף לוחות הזמנים שקבעה הממשלה , עד היום פורסמו רק 20 מפרטים אחידים מתוך כ-200 מפרטים אחידים שנדרשים לפרסום. המפרטים שפורסמו הם רחבים מדי, בשפה שאינה ברורה ומנוסחים באופן מגושם ולא פרקטי. אנו מציעים הקמת ועדה רגולטורית שיש בה גורמים שעניינם בחינת הליכי הרישוי והרגולציה תוך הוספת השיקולים הכלכליים והמשקיים. לועדה יעברו המפרטים והיא תשלים אותם ותאשר אותם ותאיץ את פרסום המפרטים שטרם פורסמו לציבור, על מנת לייצר ודאות ובהירות עבור יזמים ובעלי עסקים.

 2. עריכה מחדש של המפרטים עם הגיון פנימי, שיפור חווית המשתמש ובהירות המפרט וביטול סתירות וסעיפי רישוי לא רלוונטיים. משרד הפנים יערוך מחדש את כלל ה-"מפרטים" שפורסמו לרישוי עסקים על פי הסטנדרטים הבאים:

 • עריכת כל פריטי הרישוי בשפה בהירה, ידידותית למשתמש ובתצוגה פשוטה, כזו שרוב בעלי העסקים הכפופים לכל אחד מהמפרטים לא יצטרכו יועצים חיצוניים ובעלי מקצוע ייחודיים לטובת פרשנותם והציות להם.

 • ביטול סעיפים סותרים.

 • ביטול לפחות שליש מסעיפי הרישוי המפקחים על דרך הפעלת העסק ולא על מדדים בריאותיים או בטיחותיים.

 • סעיפים לדוגמה לביטול: פיקוח על מספר אסלות/משתנות בעסק, גובה צג הטמפרטורה על המקרר, גובה התקרה וכו'.

 • סעיפים לדוגמה הראויים להיכלל: ריכוז חיידקים במזון, קיומה של יציאת חירום בעסק רב לקוחות, טמפרטורת מקרר מקסימלית.

3. הפחתת חיכוך של העסקים עם הרגולציה. הכנסת שינויים ספציפיים בחקיקה שיהוו למעשה רפורמת רישוי עסקים שלב ב':

 • עסק שקיבל רישוי ייתפס על ידי הפיקוח כ-"דור מדבר", במקרה שיש תקנות רישוי חדשות: לא יצטרך לעשות התאמות פיזיות לאחר שקיבל את הרישיון כפי שלא הורסים בניין ובונים מחדש אם תקני הבנייה השתנו.

 • במידה ובעל עסק ציית לדרישה רגולטורית ולאחר מכן קיבל דרישה סותרת מרגולטור אחר, הציות הראשוני יספק, אלא אם קבע בית משפט שאי-ציות רגולטורי לדרישה החדשה מהווה סכנה חמורה לבריאות ובטחון הציבור.

 • הרשות המקומית תעמיד לרשות כל מי שיחפוץ בכך קורס נאמן תברואה במחיר עלות, שיעניק לו כלים להבנת יצירת סביבת עבודה ומסחר בריאה ובטוחה.

 • תבוטל דרישת הגשת תכנית אדריכלית לעסק המוקם על בסיס עסק קיים ו/או בעת חידוש רישיון עסק, למעט הפרטים הדרושים לצורכי ביטחון.


616 צפיות0 תגובות