חיפוש
  • Barak Herscowitz

ביטול ביורוקרטיה מכבידה למעונות היום

עודכן ב: 26 אוק 2020

פרדוקס ביורוקרטי שדורש ממעונות היום עומס בלתי סביר של טופסולוגיה וביורוקרטיה מוביל לסגירתם של מעונות וגלגול עלויות אדירות להורים. אנו מציעים הוראות שעה לפרק זמן סביר במהלכו יושעו העומסים הרגולטוריים החדשים עד שתנוסח רגולציה חדשה ויעילה התואמת את הסטנדרטים הבין לאומיים.מכיוון שיש קושי בהסדרה תכנונית של מבנים אשר משמשים עבור מעונות יום, רבים מאותם מעונות שוכנים בתוך בניינים המוגדרים כבנייני מגורים. הליך שינוי תב"ע הוא מורכב וארוך ועל כן נדרשים המעונות לעבור הליך "אישור שימוש חורג". הליך זה הינו ארוך כשלעצמו וכרוך בעלויות רבות. מעונות פרטיים שרוצים להירשם למערך הפיקוח החדש של משרד העבודה חוששים מהדיווח של המשרד לרשויות המקומיות, כאשר אלו גובים מהם לאחר הרישום מחיר כלכלי ורגולטורי כבד. כך נוצר פרדוקס רגולטורי- העומס הרגולטורי הכבד של התקנות מכריח את המעונות הפרטיים להפוך לפורעי חוק ולהישאר מחוץ למערך הפיקוח או לצאת לחלוטין מהשוק.


הבעיה


חוק הפיקוח על המעונות שתוקן לאחרונה, הכביד את הרגולציה שנדרשים מעונות היום לעמוד בה והעמיס קשיים אשר מובילים במקרים רבים לסגירת מעונות היום ולעליית מחירים במסגרות הקיימות. לעומס הביורוקרטי הזה ישנן השפעות רוחב רבות בהן פגיעה בהשתלבותם של הורים בשוק העבודה, בפרט נשים ואוכלוסיות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך וגלגול עלויות מיותרות להורים.


מקור הבעיה בחוק הפיקוח שהסמיך את משרד העבודה והרווחה לפקח על מעונות היום הפרטיים, ובכלל זה לקבוע תקנות לגבי פעילות המעונות והתנאים הדרושים לקיום הפעילות. במסגרת התהליך נדרשים המעונות לעבור בחלק מהמקרים תהליך הסדרת שימוש חורג כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 .הרשויות המקומיות מעלות דרישות רגולטוריות רבות ממעונות היום לשם קבלת היתר לשימוש חורג כאמור. בנוסף, הושתו חובות חדשות על התקנת מצלמות יקרות בכלל המעונות. מצב זה בו נדרשים המעונות להתמודד עם רגולציה כפולה, הן מצד משרד העבודה לאור הוראות חוק הפיקוח והן מצד הרשות המקומית לאור הוראות חוק התכנון והבנייה בדבר השימוש החורג מכבידה מאוד על מעונות היום ומביאה לסגירת המעונות.


הפתרון: ביטול חובת ההיתר החורג ודחיית חובת המצלמות


  1. הוראת שעה בתוקף לחמש שנים הקובעת כי מעונות יום השוכנים במבנה מגורים ובהם פחות מ- 30 ילדים, פטורים מהוצאת אישור שימוש חורג. הוראת השעה תפוג כאשר ייכנס מסלול פיקוח חדש המותאם לסטנדרטים הבין לאומיים, הנמצא בעבודה בימים אלה, על מעונות היום ו/או בתום שלוש שנים - המוקדם מביניהם. יש לציין שמעון יום יתבקש להוציא היתר שימוש חורג עבור כל מבנה אחר בו הוא שוכן ולא תואם את השימוש, למעט במבנה מגורים.

  2. דחיית חובת הצבת מערכות המצלמות במעונות בחמש שנים.29 צפיות0 תגובות